Rastet e aplikimit

Rastet e aplikimit

Projektet

1

Mbrojtja e kutisë së altoparlantëve

2

Veshje e papërshkueshme nga uji për çatitë e ndërtesave

3

Veshje dhe veshje 100% të pastër poliure të papërshkueshme nga uji

4

Standardi i veshjes me poliure me ujë të pijshëm

5

Ndërrimi i pajisjeve të tekstil me fije qelqi dhe minierash

6

Mbajtëse për pishinat me ujë të detit antikorozion

7

Veshjet e shtratit të kamionëve dhe veshjet për mbrojtjen e automjeteve

8

Tunelet e trafikut veshje mbrojtëse të kabllove të urës

9

Mbrojtja e rezervuarëve kimikë të tubacioneve nëntokësore